Gestions - Oficina Local d'Habitatge de Valls - provalls.cat
15552
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Gestions i ajuts

Tràmits i serveis

 

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix assessorament en casos de dificultats per pagar l’habitatge o per l’obtenció de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges per situar al mercat de lloguer.

 

Informació i tramitació d’ajuts/subvencions per a la rehabilitació, pel pagament de les rendes, i altres conceptes en matèria d’habitatge i d’acord amb convocatòries de l’Administració.

 

Inscripció al Registre d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Informació i assessorament en l’aplicació de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Ajuts al pagament del lloguer.

 

Els ajuts per al pagament al lloguer són prestacions per ajudar a pagar el lloguer de l’habitatge que és residència habitual i estan destinats a famílies o unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats.
Cal reunir determinats requisits i la prestació s’atorga per un any, amb possibilitat de renovació, mitjançant concurrència pública, d’acord amb convocatòries públiques de l’administració.

Ajuts d’urgència:

 

Informació i tramitació sobre prestacions d’urgència per atendre deutes contrets de rendes de lloguer o hipotecàries si hi ha risc de pèrdua de l’habitatge.
Aquests ajuts estan destinats a possibilitar la permanència a l’habitatge a les persones o famílies que tenen deutes de rebuts de lloguer o de quotes hipotecàries, o bé han perdut el seu habitatge a causa d’un desnonament, una execució o una dació.
Aquestes prestacions econòmiques d’especial urgència es poden sol·licitar durant tot l’any.

Ofideute. (Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari)

 

És un servei gratuït d’àmbit local que es porta a terme gràcies a un conveni subscrit entre l’Ajuntament de Valls i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per oferir informació i assessorament a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Qui pot ser usuari del Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari?
Els propietaris d’un únic habitatge, ubicat a Valls, que l’utilitzen com a habitatge principal i que no poden fer front a les quotes del seu préstec hipotecari.

Què cal fer?
Quan es tinguin dificultats per fer front a les quotes del préstec, cal adreçar-se primer a l’entitat financera per tal de negociar solucions viables al més aviat possible.
En cas de no arribar a un acord amb l’entitat, us podeu dirigir al Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari-Ofideute demanant cita prèvia al telèfon 977 636 009, perquè analitzi el cas i actuï com a òrgan d’interlocutor.

Documentació que cal presentar al Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari:

 

 • DNI/NIE dels titulars.
 • Escriptura de la compra-venda.
 • Escriptura/es del préstec hipotecari.
 • Document de l’entitat financera sobre l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d’interès actual, import de les quotes.
 • Darrer rebut de la hipoteca.
 • Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.
 • Notificacions rebudes del jutjat.

Subvencions

 

Ajuts i subvencions a la rehabilitació.
L’objecte d’aquesta subvenció és concedir ajuts a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma amb la condició que els posin a lloguer a la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge amb la finalitat d’incentivar el lloguer social.

 

Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir les condicions següents:

 

 • Estar desocupats en la data de contractació del lloguer.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Qui ho pot sol·licitar?:

Podran optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges, que hagin signat amb l’Oficina d’Habitatge de Valls el corresponent conveni, per un període mínim de 3 anys i contracte de lloguer, per un període mínim de 12 mesos.

 

Tipus de reforma objecte de la subvenció :

 

 • Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Les instal·lacions d’aigua, gas -inclosa la calefacció-, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixin les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció d’exteriors tipus persianes.
 • Supressió de barreres arquitectòniques.

 

Subvenció del 100% de la despesa de la reforma, amb un màxim de 6.000 €

Per a tu és només un cafè. Per una família amb dificultats és una llar digna.
ET NECESSITEM COM A MECENES